หลักสูตรที่อบรม

TYPE SALE END PRICE FEE

อบรม วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน
21/04/2017 0.00 THB 0.00
อบรม วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

อบรม วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน
28/04/2017 0.00 THB 0.00
อบรม วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

อบรม วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน
03/05/2017 0.00 THB 0.00
อบรม วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

Payment Option

Detail

ศูนย์อบรม สังกัด สพฐ. ที่เต็มแล้ว ! (update 20/4/2017 17:00น)
ประถม

สมุทรสาครวิทยาลัย (สพม. เขต 10)
สมุทรสาครบูรณะ (สพม. เขต 10)
สตรีนนทบุรี (สพม. เขต 3)

ม.ต้น

หอวัง (สพม. เขต 2)
ศึกษานารี (สพม. เขต 1)
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี (สพม. เขต 8)
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (สพม. เขต 17)
ศรียานุสรณ์ (สพม. เขต 17)
ชัยนาทพิทยาคม (สพม. เขต 5)
ชัยภูมิภักดีชุมพล  (สพม. เขต 30)
วัดไร่ขิงวิทยา (สพม. เขต 9)
ปิยะมหาราชาลัย (สพม. เขต 22)
นครสวรรค์ (สพม. เขต 42)
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (สพม. เขต 37)
สตรีศรีน่าน (สพม. เขต 37)
พรเจริญวิทยา (สพม. เขต 21)
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (สพม. เขต 4)
ปทุมวิไล (สพม. เขต 4)
อยุธยาวิทยาลัย (สพม. เขต 3)
พิจิตรพิทยาคม (สพม. เขต 41)
พุทธชินราชพิทยา (สพม. เขต 39)
เพชรพิทยาคม (สพม. เขต 40)
เชียงคำวิทยาคม (สพม. เขต36)
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (สพม. เขต 22)
คำชะอีวิทยาคาร (สพม. เขต 22)
เลิงนกทา (สพม. เขต 28)
พระนารายณ์ (สพม. เขต 5)
ศรีสะเกษวิทยาลัย (สพม. เขต 28)
มหาวชิราวุธ จ สงขลา (สพม. เขต 26)
สตูลวิทยา (สพม. เขต 16)
สมุทรปราการ (สพม. เขต 6)
ถาวรานุกูล (สพม. เขต 10)
สมุทรสาครวิทยาลัย (สพม. เขต 10)
สมุทรสาครบูรณะ (สพม. เขต 10)
สระแก้ว (สพม. เขต 7)
สระบุรีวิทยาคม (สพม. เขต 4)
กรรณสูตศึกษาลัย (สพม. เขต 9)
หนองบัวพิทยาคาร (สพม. เขต 19)
สตรีราชินูทิศ (สพม. เขต 20)
หนองฉางวิทยา (สพม. เขต 42)
อุตรดิตถ์ดรุณี (สพม. เขต 39)
อุตรดิตถ์ (สพม. เขต 39)
นารีนุกูล (สพม. เขต 29)
ปทุมราชวงศา (สพม. เขต 29)
อุทัยวิทยาคม
หนองชุมแสงวิทยา (สพม. เขต 10)
ภูเขียว (สพม. เขต 30)
ตราษตระการคุณ (สพม. เขต 17)
ประจวบวิทยาลัย (สพม. เขต10)
ศรีฐานกระจายศึกษา (สพม. เขต 28)
สตรีระนอง (สพม. เขต 14)
จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล (สพม. เขต 16)
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (สพม. เขต 5)
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (สพม. เขต 17)
ท่ามะกาวิทยาคม (สพม. เขต 8)
หนองชุมแสงวิทยา (สพม. เขต 10)
สตรีนครสวรรค์ (สพม. เขต 42)
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (สพม. เขต 22)
สตรีนนทบุรี (สพม. เขต 3)
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (สพม. เขต 37)
พิจิตรพิทยาคม (สพม. เขต 41) 
สตรีประเสริฐศิลป์ (สพม. เขต 17) การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา   >>คำถามที่พบบ่อย Click<<

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด ทั่วประเทศ

สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ศูนย์การอบรมทั่วประเทศ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตามหน่วยงานสังกัดของท่านได้แล้ววันนี้ 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 •  สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องที่สนใจ

การลงทะเบียน ดาวน์โหลด

 • เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 1 พฤษภาคม 2560
 • เป็นการลงทะเบียนเพื่อรวบรวมประวัติของผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น ไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่ง ณ ศูนย์อบรม
 • เมื่อลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบยืนยันในขั้นตอนสุดท้าย และนำไปยื่น ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน *
 • คู่มือการเข้าลงทะเบียนออนไลน์  ดาวน์โหลด

ค่าลงทะเบียน

 •  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 •  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
 •  สสวท.รับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารมื้อกลางวันและอาหารว่าง ระหว่างการอบรม
 •  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารและคู่มือกิจกรรมแจกฟรี!

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร

 •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบทั้ง 3 วัน ตามกำหนดการอบรม
 •  หากเข้ารับการอบรมไม่ครบจำนวนชั่วโมงที่กำหนดจะไม่ได้รับวุฒิบัตร
 •  กรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุล ในการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร

กำหนดการอบรม  ดาวน์โหลด

 • การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19 - 21 เมษายน 2560 
 • การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 26 - 28 เมษายน 2560 
 • การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 

สถานที่อบรม  ดาวน์โหลด

      ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาสังกัด สพฐ.

หากมีปัญหาการลงทะเบียน โปรดส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล  teachernetwork@proj.ipst.ac.th  >> คำถามที่พบบ่อยClick <<

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Where & When

ศูนย์อบรม สังกัด สพฐ. ที่เต็มแล้ว ! (update 20/4/2017 17:00น)
ประถม

สมุทรสาครวิทยาลัย (สพม. เขต 10)
สมุทรสาครบูรณะ (สพม. เขต 10)
สตรีนนทบุรี (สพม. เขต 3)

ม.ต้น

หอวัง (สพม. เขต 2)
ศึกษานารี (สพม. เขต 1)
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี (สพม. เขต 8)
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (สพม. เขต 17)
ศรียานุสรณ์ (สพม. เขต 17)
ชัยนาทพิทยาคม (สพม. เขต 5)
ชัยภูมิภักดีชุมพล (สพม. เขต 30)
วัดไร่ขิงวิทยา (สพม. เขต 9)
ปิยะมหาราชาลัย (สพม. เขต 22)
นครสวรรค์ (สพม. เขต 42)
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (สพม. เขต 37)
สตรีศรีน่าน (สพม. เขต 37)
พรเจริญวิทยา (สพม. เขต 21)
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (สพม. เขต 4)
ปทุมวิไล (สพม. เขต 4)
อยุธยาวิทยาลัย (สพม. เขต 3)
พิจิตรพิทยาคม (สพม. เขต 41)
พุทธชินราชพิทยา (สพม. เขต 39)
เพชรพิทยาคม (สพม. เขต 40)
เชียงคำวิทยาคม (สพม. เขต36)
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (สพม. เขต 22)
คำชะอีวิทยาคาร (สพม. เขต 22)
เลิงนกทา (สพม. เขต 28)
พระนารายณ์ (สพม. เขต 5)
ศรีสะเกษวิทยาลัย (สพม. เขต 28)
มหาวชิราวุธ จ สงขลา (สพม. เขต 26)
สตูลวิทยา (สพม. เขต 16)
สมุทรปราการ (สพม. เขต 6)
ถาวรานุกูล (สพม. เขต 10)
สมุทรสาครวิทยาลัย (สพม. เขต 10)
สมุทรสาครบูรณะ (สพม. เขต 10)
สระแก้ว (สพม. เขต 7)
สระบุรีวิทยาคม (สพม. เขต 4)
กรรณสูตศึกษาลัย (สพม. เขต 9)
หนองบัวพิทยาคาร (สพม. เขต 19)
สตรีราชินูทิศ (สพม. เขต 20)
หนองฉางวิทยา (สพม. เขต 42)
อุตรดิตถ์ดรุณี (สพม. เขต 39)
อุตรดิตถ์ (สพม. เขต 39)
นารีนุกูล (สพม. เขต 29)
ปทุมราชวงศา (สพม. เขต 29)
อุทัยวิทยาคม
หนองชุมแสงวิทยา (สพม. เขต 10)
ภูเขียว (สพม. เขต 30)
ตราษตระการคุณ (สพม. เขต 17)
ประจวบวิทยาลัย (สพม. เขต10)
ศรีฐานกระจายศึกษา (สพม. เขต 28)
สตรีระนอง (สพม. เขต 14)
จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล (สพม. เขต 16)
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (สพม. เขต 5)
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (สพม. เขต 17)
ท่ามะกาวิทยาคม (สพม. เขต 8)
หนองชุมแสงวิทยา (สพม. เขต 10)
สตรีนครสวรรค์ (สพม. เขต 42)
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (สพม. เขต 22)
สตรีนนทบุรี (สพม. เขต 3)
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (สพม. เขต 37)
พิจิตรพิทยาคม (สพม. เขต 41)
สตรีประเสริฐศิลป์ (สพม. เขต 17)

---------------------------------------------------------------

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 19 - 21 เมษายน 2560

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 26 - 28 เมษายน 2560

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560

ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

Organizer

ฝ่ายบริหารเครือข่าย สสวท.

หากมีปัญหาการลงทะเบียน ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล teachernetwork@proj.ipst.ac.th
โดยโปรดระบุ ชื่อ สังกัด อีเมล ของท่านอย่างละเอียด
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับตามลำดับอีเมลที่ได้รับค่ะ


<<< ทั้งนี้ ท่านสามารถดูคำตอบจากคำถามที่พบบ่อยที่รายละเอียดการอบรมได้ค่ะ

<<< คู่มือการเข้าลงทะเบียนออนไลน์ ดาวน์โหลดได้ที่รายละเอียดการลงทะเบียน