หลักสูตรที่อบรม

LIST SALE END PRICE

อบรม วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน
21/04/2017 0.00 THB
อบรม วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

อบรม วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน
26/04/2017 0.00 THB
อบรม วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

อบรม วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน
02/05/2017 0.00 THB
อบรม วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

Payment Option

Detail

ปิดระบบ ม.ต้น แล้วค่ะ    สำหรับประถมศึกษายังลงทะเบียนได้ตามปกติ

ศูนย์ประถมศึกษาที่เต็มแล้ว !

สช.2 สังข์ทองวิทยา กระบี่
สช.5 ไผทอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร
สช.6 จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ   กรุงเทพมหานคร
สช.9 พระมารดานิจจานุเคราะห์  กรุงเทพมหานคร
สช.10 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
สช.12 เจริญสุขอุดมวิทยา กำแพงเพชร
สช.13 เตรียมนนาชาติภู่ขจร กำแพงเพชร
สช.15 อุทิศศึกษา กำแพงเพชร
สช.17 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
สช.20 ศรีวรการ ฉะเชิงเทรา
สช.21 วัฒนาชัยนาท ชัยนาท
สช.22 อักษรประสิทธิ์ ชัยนาท
สช.23 นิรมลชุมพร ชุมพร
สช.24 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ ชุมพร
สช.28 มานิตวิทยา เชียงราย
สช.33 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
สช.35 รัตนาเอื้อวิทยา เชียงใหม่
สช.37 มารดานุสรณ์ ตราด
สช.38 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ตาก
สช.39 ตรีวิทย์ตาก ตาก
สช.43 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
สช.45 สันตยานันท์ นครพนม
สช.47 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
สช.48 อนุบาลแสนสนุก นครราชสีมา
สช.53 อำมาตย์พิทยานุสรณ์ นครศรีธรรมราช
สช.54 ปรียาโชติ นครสวรรค์
สช.62 น่านคริสเตียนศึกษา น่าน
สช.64 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
สช.73 สายบุรีอิสลามวิทยา ปัตตานี
สช.74 อามานะศักดิ์ ปัตตานี
สช.76 ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
สช.81 อิสลามศาสตร์มูลนิธิ พัทลุง
สช.82 พิจิตรอินเตอร์ พิจิตร
สช.84 ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี
สช.89 มารดาอุปถัมภ์ แพร่
สช.92 อนุบาลเอี่ยมสุข มหาสารคาม
สช.103 สหมิตรพิทยา ร้อยเอ็ด
สช.104 ภัทรดล ร้อยเอ็ด
สช.112 นารีวิทยา ราชบุรี
สช.113 จินดารัตน์ ลพบุรี
สช.114 ไตรภพวิทยา ลำปาง
สช.115 จิรพิทยา ลำพูน
สช.128 มุสลิมศึกษา สตูล
สช.133 ดาราสมุทร สระแก้ว สระแก้ว
สช.134 จำรัสวิทยา สระบุรี
สช.135 พีระวิทยา สระบุรี
สช.136 อินทโมลีประทาน สิงห์บุรี
สช.142 เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย
สช.150 ทองประสาทเวทย์ อุทัยธานี
สช.153 มารีย์นิรมล อุบลราชธานี

 

****************************************************************************************

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา >>คำถามที่พบบ่อย Click<<

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด ทั่วประเทศ

สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ศูนย์การอบรมทั่วประเทศ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตามหน่วยงานสังกัดของท่านได้แล้ววันนี้ 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 •  สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องที่สนใจ

การลงทะเบียน ดาวน์โหลด

 • เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 1 พฤษภาคม 2560
 • เป็นการลงทะเบียนเพื่อรวบรวมประวัติของผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น ไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่ง ณ ศูนย์อบรม
 • เมื่อลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบยืนยันในขั้นตอนสุดท้าย และนำไปยื่น ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน * ทั้งนี้ ในวันลงทะเบียน ณ ศูนย์อบรม โปรดสอบถามที่ศูนย์อบรมของท่านก่อนเดินทาง เนื่องจากรับจำนวนจำกัด ศูนย์ละ 50 ท่าน เท่านั้น 
 • คู่มือการเข้าลงทะเบียนออนไลน์  ดาวน์โหลด

ค่าลงทะเบียน

 •  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 •  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
 •  สสวท.รับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารมื้อกลางวันและอาหารว่าง ระหว่างการอบรม
 •  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารและคู่มือกิจกรรมแจกฟรี!

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร

 •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบทั้ง 3 วัน ตามกำหนดการอบรม
 •  หากเข้ารับการอบรมไม่ครบจำนวนชั่วโมงที่กำหนดจะไม่ได้รับวุฒิบัตร
 •  กรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุล ในการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร

กำหนดการอบรม  ดาวน์โหลด

 • การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19 - 21 เมษายน 2560 
 • การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 26 - 28 เมษายน 2560 
 • การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 

สถานที่อบรม  ดาวน์โหลด

      ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา สังกัด สช.


หากมีปัญหาการลงทะเบียน ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล  teachernetwork@proj.ipst.ac.th

>> คำถามที่พบบ่อยClick <<

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แจ้งศูนย์ สังกัด สช. ที่เต็มแล้ว 
ประถมศึกษา
- ตรีวิทย์ตาก(ตาก) 
- เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย(ตาก)

Where & When

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 19 - 21 เมษายน 2560

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 26 - 28 เมษายน 2560

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560

ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

Organizer

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สช.
022821000 ต่อ 660
0865711274 ผอ.ยุวดี ก๋งเกิด
0876955534 วารุณี อุ่นใจ

หากมีปัญหาการลงทะเบียน ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล teachernetwork@proj.ipst.ac.th
โดยโปรดระบุ ชื่อ สังกัด อีเมล ของท่านอย่างละเอียด
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับตามลำดับอีเมลที่ได้รับค่ะ


<<< ทั้งนี้ ท่านสามารถดูคำตอบจากคำถามที่พบบ่อยที่รายละเอียดการอบรมได้ค่ะ<<< คู่มือการเข้าลงทะเบียนออนไลน์ ดาวน์โหลดได้ที่รายละเอียดการลงทะเบียน