หลักสูตรที่อบรม

ประเภท วันสิ้นสุด ราคา ค่าธรรมเนียม

อบรม วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน
21/04/2017 0.00 บาท 0.00
อบรม วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

อบรม วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน
28/04/2017 0.00 บาท 0.00
อบรม วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

อบรม วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน
03/05/2017 0.00 บาท 0.00
อบรม วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

ช่องทางการชำระเงิน

รายละเอียด

ศูนย์ที่เต็มแล้ว ! (update 20/4/2017 17:00น.)

ศูนย์ประถม
พระมารดานิจจานุเคราะห์ 
มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มานิตวิทยา
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
ตรีวิทย์ตาก
อนุบาลแสนสนุก
อำมาตย์พิทยานุสรณ์
ปรียาโชติ
ราษฎร์บำรุงศิลป์
อิสลามศาสตร์มูลนิธิ
มารดาอุปถัมภ์
นารีวิทยา
จินดารัตน์
จิรพิทยา
มารีย์นิรมล
มารดานุสรณ์
มารีย์วิทยา
สังข์ทองวิทยา
เจริญสุขอุดมวิทยา
ยอแซฟอุปถัมภ์

พิจิตรอินเตอร์


ศูนย์ ม ต้น

ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
เรืองศรีวิทยา
ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
นูรุดดิน(มูลนิธิ)
เซนต์โยเซฟระยอง
อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
อาเวมารีอา
ดรุณศึกษา

พระแม่สกลสงเคราะห์

****************************************************************************************

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา >>คำถามที่พบบ่อย Click<<

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด ทั่วประเทศ

สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ศูนย์การอบรมทั่วประเทศ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตามหน่วยงานสังกัดของท่านได้แล้ววันนี้ 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 •  สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องที่สนใจ

การลงทะเบียน ดาวน์โหลด

 • เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 1 พฤษภาคม 2560
 • เป็นการลงทะเบียนเพื่อรวบรวมประวัติของผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น ไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่ง ณ ศูนย์อบรม
 • เมื่อลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบยืนยันในขั้นตอนสุดท้าย และนำไปยื่น ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน * ทั้งนี้ ในวันลงทะเบียน ณ ศูนย์อบรม โปรดสอบถามที่ศูนย์อบรมของท่านก่อนเดินทาง เนื่องจากรับจำนวนจำกัด ศูนย์ละ 50 ท่าน เท่านั้น 
 • คู่มือการเข้าลงทะเบียนออนไลน์  ดาวน์โหลด

ค่าลงทะเบียน

 •  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 •  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
 •  สสวท.รับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารมื้อกลางวันและอาหารว่าง ระหว่างการอบรม
 •  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารและคู่มือกิจกรรมแจกฟรี!

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร

 •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบทั้ง 3 วัน ตามกำหนดการอบรม
 •  หากเข้ารับการอบรมไม่ครบจำนวนชั่วโมงที่กำหนดจะไม่ได้รับวุฒิบัตร
 •  กรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุล ในการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร

กำหนดการอบรม  ดาวน์โหลด

 • การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19 - 21 เมษายน 2560 
 • การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 26 - 28 เมษายน 2560 
 • การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 

สถานที่อบรม  ดาวน์โหลด

      ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา สังกัด สช.


หากมีปัญหาการลงทะเบียน ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล  teachernetwork@proj.ipst.ac.th

>> คำถามที่พบบ่อยClick <<

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แจ้งศูนย์ สังกัด สช. ที่เต็มแล้ว 
ประถมศึกษา
- ตรีวิทย์ตาก(ตาก) 
- เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย(ตาก)

วัน เวลา และสถานที่

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 19 - 21 เมษายน 2560

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 26 - 28 เมษายน 2560

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560

ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

ผู้จัดงาน

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สช.
022821000 ต่อ 660
0865711274 ผอ.ยุวดี ก๋งเกิด
0876955534 วารุณี อุ่นใจ

หากมีปัญหาการลงทะเบียน ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล teachernetwork@proj.ipst.ac.th
โดยโปรดระบุ ชื่อ สังกัด อีเมล ของท่านอย่างละเอียด
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับตามลำดับอีเมลที่ได้รับค่ะ


<<< ทั้งนี้ ท่านสามารถดูคำตอบจากคำถามที่พบบ่อยที่รายละเอียดการอบรมได้ค่ะ<<< คู่มือการเข้าลงทะเบียนออนไลน์ ดาวน์โหลดได้ที่รายละเอียดการลงทะเบียน