ข้อมูลลงทะเบียน


ข้อมูลเบื้องต้น

*
** ชื่อผู้ใช้ควรประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก a-z หรือตัวเลข 0-9 เท่านั้น
*
*
*

*
*
*
*

ข้อมูลที่อยู่

*

ข้อมูลเพิ่มเติม

*** เลือกประเภทผู้ร่วมงาน
*
*
*
*
*
*
*
 
 
 
 
*

วัน เวลา และสถานที่

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 19 - 21 เมษายน 2560

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 26 - 28 เมษายน 2560

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560

ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

ผู้จัดงาน

ฝ่ายบริหารเครือข่าย สสวท.

หากมีปัญหาการลงทะเบียน ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล teachernetwork@proj.ipst.ac.th
โดยโปรดระบุ ชื่อ สังกัด อีเมล ของท่านอย่างละเอียด
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับตามลำดับอีเมลที่ได้รับค่ะ


<<< ทั้งนี้ ท่านสามารถดูคำตอบจากคำถามที่พบบ่อยที่รายละเอียดการอบรมได้ค่ะ

<<< คู่มือการเข้าลงทะเบียนออนไลน์ ดาวน์โหลดได้ที่รายละเอียดการลงทะเบียน