ข้อมูลลงทะเบียน


ข้อมูลเบื้องต้น

เคยลงทะเบียนกับ REG.IPST แล้ว เข้าสู่ระบบ
*
** ชื่อผู้ใช้ควรประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก a-z หรือตัวเลข 0-9 เท่านั้น
*
*
*

*
*
*
*
*
*

ข้อมูลที่อยู่

*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

*** เลือกประเภทผู้ร่วมงาน

วัน เวลา และสถานที่

นำเสนอผลงาน วันที่ 14-16 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

ผู้จัดงาน

ติดต่อสอบถามได้ทาง email : wtr_eposter@ipst.ac.th